Clients Log in

 

Thai Translation Service

ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

Banner Image

English

ไทย

บริการแปลเอกสาร

แปลอย่างมืออาชีพ บริการอย่างเป็นกันเอง

 

Thai Style เป็นสื่อกลางช่วยบริษัทอื่นๆ และบุคคลทั่วไปด้านการเรียนการสอนภาษาไทย รวมถึงช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม มารยาท การเข้าสังคม ฯลฯ ของไทย เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าของเรา ซึ่งนับได้ว่าเรามีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของธุรกิจงานบริการด้านภาษาไทยทั้งในสหราชอาณาจักรอังกฤษ และ ประเทศไทย

งานบริการด้านภาษาไทย-อังกฤษของเรา มีดังนี้คือ งานบริการแปลภาษา งานล่าม งานพัฒนาส่งเสริมภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย งานพิสูจน์อักษร (งานอ่านตรวจทาน) และงานด้านภาษาไทย-อังกฤษอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เราภูมิใจในงานบริการของเราว่าเราให้บริการอย่างดีที่สุดกับลูกค้าของเรา ทั้งประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้า การตรงต่อเวลา มาตรฐานสูงสุดในการแปล และความคุ้มค่าต่อเงินที่ลูกค้าได้จ่ายมา

การแปลภาษาและการเป็นล่ามสื่อภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆ ของทั้งสองภาษา เรามีทีมงานที่มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การตลาด และการท่องเที่ยว ดังนั้น เราสามารถแปลงานเอกสารต่างๆ ที่ซับซ้อนได้ หรือแม้แต่แปลประโยคสั้นๆ สำหรับรอยสัก

 

 

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลภาษาที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว ไม่มีงานใดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปสำหรับเรา เราสามารถแปลประโยคสั้นๆ หรือแปลทั้งเว็บไซท์ได้

สำหรับท่านที่ต้องการแปลด่วน เรามีบริการแปลด่วนเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน

 

  • Kruu Jiabเอกสารทั่วไป ธุรกิจ กฎหมาย
  • เอกสารงานช่างเทคนิค งานวิศวกร งานวิทยาศาสตร์ งานแพทย์ งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ งานเว็บไซท์
  • เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตร ราคาค่าจ้างแปลเริ่มต้นที่ £30
  • รับประกัน เราประเมินราคาที่เหมาะสมต่องาน และส่งงานตรงเวลา
  • เรามี บริการด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
  • ไม่มีงานใดใหญ่หรือเล็กเกินไป

 

 

Fill out my online form.

 

My Clients

 

 

การรับรองแปลถูกต้อง คืออะไร

- ผู้แปลจะลงลายมือชื่อในใบแปลเพื่อรับรองว่าได้แปลถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ

- เราจะส่งใบแปลที่ได้ลงชื่อรับรองแปลถูกต้องโดยผู้แปลแล้วนั้นไปให้คุณทางไปรษณีย์ ถ้าส่งภายในประเทศไทยหรือประเทศอังกฤษ เราไม่คิดค่าไปรษณีย์เพิ่มเติม

ลีกัลไลเซชั่น หรือ การรับรองนิติกรณ์ คืออะไร

- การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อ และตราประทับในตำแหน่งหน้าที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญทางราชการออกให้และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน การรับรองเอกสารนี้เป็นระบบสากลที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้กำหนดขี้นแต่เป็นประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

หน่วยงานรัฐใดที่มีอำนาจในการรับรองเอกสารตามกฏหมาย

- คุณสามารถยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือถ้าคุณอาศัยอยู่ต่างประเทศคุณสามารถยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารได้ที่สถานทูตไทย ณ ประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ทำไมใบแปลของคุณจะต้องมีการรับรองเอกสารตามกฏหมาย

ใบแปลของคุณจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ถ้าหากคุณต้องการที่จะใช้ใบแปลนั้นๆ ในการยื่นเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ (ตามภาษาที่ถูกแปล) เช่น การยื่นขอวีซ่า

1) ผู้แปลจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการแปลถูกต้อง 2) รับรองความถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าพนักงาน 3) ใบแปลที่ได้ถูกรับรองจากเจ้าพนักงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนิติกรณ์ โปรดคลิกที่ลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้

- กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ : Here

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์ขอรับรองเอกสารแปล ได้ที่เว็บไซท์ของกรมการกงสุล : Here

- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน : Here

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์ขอรับรองเอกสารแปล ได้ที่เว็บไซท์ของสถานทูต : Here